• Mer information om vår verksamhet

  Vår verksamhet har som sagt pågått under flera generationer. Många är nyfikna på hur man kan bli uppfödare så vi tänkte berätta lite mer om vår resa och hur den har sett ut.

  Ansöka om tillstånd

  Det är inte tillåtet att driva verksamhet utan tillstånd. Det är brottsligt och man kan riskera åtal vilket kan leda till att man döms till böter eller till och med fängelse. Det är alltså otroligt viktigt att man inte föder upp djur utan att ha speciellt tillstånd för det, både för er och djurens säkerhet. Man skickar in ansökan till länsstyrelsen som kommer bedöma om du samt din verksamhet är lämplig.

  Det behövs däremot inte bara tillstånd för att föda upp katter. Tillstånd behövs även om du:

  • Håller 10 eller fler katter som är äldre än 12 månader. Det kan vara om man har hand om egna katter eller håller katter på foder.
  • Föder upp 3 eller fler kullar per år
  • Upplåter 3 eller fler katter per år
  • Förvarar eller utfordrar 4 eller fler katter

  Gemensamt tillstånd

  Man kan även ansöka om ett tillstånd som gäller för flera personer. Eftersom vi var personer från olika hushåll så gick vi ihop och bildade en förening för att få ett gemensamt tillstånd. Har man ett gemensamt hushåll med verksamhet i hemmet så är det ett undantag.

  Lösning till ekonomin

  Det krångligaste, som vi upplevde, var hur vi skulle hantera ekonomin. Hur ska skatten betalas? Är det moms på priset? Det togs därför ett gemensamt beslut om att låta någon annan hantera dessa frågor. Eftersom det även är en förening så valde vi att anlita en revisor som kunde hjälpa oss. Vi använde en bra tjänst att hitta revisorer på vilket sparade oss mycket tid och pengar.